Naturfag 5, Oppgaver, 10A Kjemiske Reaksjoner

10A Kjemiske Reaksjoner 10.1 a) I beholder 2 har det skjedd en kjemisk reaksjon. b) I beholder 1 har det skjedd en fysisk forandring. c) I beholder 3 har det ikke skjedd noe. 10.2 a) C + 02 à...

Naturfag 5, Sammendrag kapittel 9, Energi

Sammendrag kapittel 9, Energi 9A Energi - det som får noe til å skje Gresk ord, energeia Energi måles i Joule (J) Energienheter Kilokalori (mat), 1kcal = 4,2 Kj Kilowattimer (strømforbr...

Naturfag 5, Oppgaver, 9D Energibruk i dagliglivet

9D Energibruk i dagliglivet 9.19 a) Energien i energikildene er ikke tilgjengelig for oss slik at vi kan bruke dem direkte. b) Forholdet mellom den nyttige energien vi henter ut, og den energien ...

Naturfag 5, Oppgaver, 9B Varme, temperatur og indre energi

9B Varme, temperatur og indre energi 9.8 a) 1 Smelter - Tar opp energi 2 Størkner (fryser) - gir fra seg energi 3 Fordamper - tar opp energi 4 Kondenserer - gir fra seg energi b) Energien går ...

Naturfag 5, Oppgaver, 9A Energi

9A Energi 9.1 a) Nei, for eksempel knytter enkelte retninger av alternativ medisin energibegrepet blant annet til spesielle gjenstander. b) Ovn, solen, foss, komfyr og strykejern. c) Kokeplata e...

Naturfag 5, Oppgaver, 8E DNA-tester og genterapi

8E DNA-tester og genterapi 8.19 a) Små deler på DNA-molekylene som ikke virker som gener, men som varierer mye fra individ til individ og fra art til art, og disse områdene blir brukt til å lage D...

Naturfag 5, Oppgaver, 8D Kloning

8D Kloning 8.13 a) En jordbærplante formerer seg ukjønnet ved utløpere som slår rot og danner nye planter, potetplanter gir opphav til nye potetplanter som alle har de samme genene som morpotetene...

Naturfag 5, Oppgaver, 8C Embryoteknologi

8C Embryoteknologi 8.9 Ved prøverørsmetoden blir eggcellen befruktet utenfor livmoren, og den befruktede eggcellen settes inn i kvinnens livmor. Metoden blir også kalt assistert befruktning og IVF...

Naturfag 5, Oppgaver, 8B Genmodifiserte organismer

8B Genmodifiserte organismer 8.3 a) Bakterier b) De former seg raskt og er forholdsvis enkle å arbeide med. De har plasmidersom, det er lett å klippe ut gener fra og lime gener inn i. Dessuten er...

Naturfag 5, Oppgaver, 8A Bioteknologi og genteknologi

8A Bioteknologi og genteknologi 8.1 1. Yoghurt, brød, øl, ost og vin. Medisiner, forskjellige enzymer, blåfarge og insulin. 8.2 DNA- og genkartlegging, genterapi på mennesker, stamcelleforsk...

Naturfag 5, Oppgaver, 7E Arv og miljø

7E Arv og miljø 7.23 a) Egenskaper som styres bare av gener er for eksempel øyenfarge, hårfarge, fargeblindhet og øreflipp. Mens egenskaper som styres bare eller i stor grad av miljøet kan for eks...

Naturfag 5, Oppgaver, 7D Arv

7D Arv 7.11 a) Dominant er når et arveanlegg overskygger et annet. b) Recessiv er når et arveanlegg viker for et dominerende anlegg. c) Et individ er homozygot for en egenskap dersom de to genen...

Naturfag 5, Oppgaver, 6B Tre strålingstyper

6B Tre strålingstyper 6.6 Bøyes opp - betastråling, rett frem - gammastråling og nedover - alfastråling. 6.7 a) Vi får radon-222 når radium-226 sender ut alfastråling. b) Vi får vismut-211 når b...

Naturfag 5, Oppgaver, 6A Radioaktive stoffer

6A Radioaktive stoffer 6.1 Radioaktiv stråling oppstår når atomkjerner er ustabile. Riktige påstander: C Når ustabile atomkjerner omdanner seg, sendes det ut radioaktiv stråling. 6.2 B Et karbo...

Naturfag 5, Oppgaver, 5F Nordlys

5F Nordlys 5.22 Nordlys har bestemte farger, som grønt, rødt og blått fordi det kommer fra grunnstoffene oksygen og nitrogen. Og hvert atom har sine helt bestemte energitilstander og farger. 5.23...

Naturfag 5, Oppgaver, 5E Sola

5E Sola 5.18 Stjerner lyser fordi de produserer energi i de sentrale områdene. Mens planeter lyser fordi sola skinner på dem. 5.19 a) b) Nei, det sendes ut i alle retninger og bare en liten de...

Naturfag 5, Oppgaver, 5C Spektre

5C Spektre 5.8 a) Emisjonsspekter b) Sammenhengende spekter, emisjonsspekter og absorpsjonsspekter. c) Sammenhengende spekter er i glødene fast stoff, glødene væske eller gass med høyt trykk. E...

Naturfag 5, Oppgaver, 5B Elektromagnetisk stråling

5B Elektromagnetisk stråling 5.3 a) Lys og andre elektromagnetiske stråler har en fart på 300000 km/s. b) UV-stråling, røntgenstråling, lys, gammastråling, infrarød stråling, radiostråling og mik...

Naturfag 5, Oppgaver, 5A Vårt strålingsmiljø

5A Vårt strålingsmiljø 5.1 Alle strålekilder består av energi i form av bølger eller partikler. 5.2 Eksempler er solstråling, varmestråling, mikrobølger, UV-stråling og radiostråling. #Naturfa...

Naturfag 5, Oppgaver, 4G Kosmetikk

4G Kosmetikk 4.27 Shampo, tannkrem, såpe, hudkrem, solkrem og parfyme er eksempler på kosmetiske produkter. De blir brukt til hygiene og pleie av kroppen. 4.28 En emulgator blir brukt for å lage ...

Naturfag 5, Oppgaver, 4C Forbrenning

4C Forbrenning 4.10 Fett, proteiner og karbohydrater er næringsstoffer som gir energi. 4.11 a) Reaksjonslikningen for celleånding. Glukose + oksygen →karbondioksid + vann + energi C6H12O6...

Naturfag 5, Oppgaver, 4B Fordøyelsen

4B Fordøyelsen 4.4 A - Tenner, B - spiserør, C - magesekk, D - bukspyttkjertelen, E - Galleblære, F - lever, G - tolvfingertarmen, H - tynntarmen, I - tykktarmen, J - Endetarmen. 4.5 Hovedoppgave...

Naturfag 5, Oppgaver, 3H Vann

3H Vann 3.38 Vann er et godt løsemiddel polare stoffer på grunn vannmolekylet har en positiv og en negativ side. 3.39 Vann er et godt kjølemiddel for kroppen på grunn av når vannet i svette forda...

Naturfag 5, Oppgaver, 3F Vitaminer

3F Vitaminer 3.28 a) Vitamin B og C er vannløselige vitaminer mens vitamin A, D, E og K er fettløselige vitaminer. b) Vitamin D kan kroppen lage selv ved spesielle anledninger. 3.29 a) Oversku...

Naturfag 5, Oppgaver, 3E Proteiner

3E Proteiner 3.23 a) Proteiner er et viktig næringsstoff som både gir energi ved forbrenningen og byggestoffer til å vedlikeholde og bygge kroppen. Det som skiller proteiner fra fett og karbohydra...

Naturfag 5, Oppgaver, 3D Fett

3D Fett 3.15 a) Fett er et næringsstoff som gir kroppen energi, fungerer som energilager og beskytter kroppens indre organer. b) Grunnstoffene i fett er karbon, hydrogen og oksygen. 3.16 a) En f...

Naturfag 5, Oppgaver, 3B Organiske stoffer

3B Organiske stoffer 3.4 Jern, sink og klor er eksempler på stoffer i kroppen som ikke er organiske. 3.5 Karbon er et grunnstoff fordi det består av én type atom. Kjernen har samme antall protone...

Naturfag 5, Oppgaver, 2C Suksesjoner

2C Suksesjoner 2.6 Stabile økosystemer er når organismene lever i balanse med hverandre og med omgivelsene. Eksempler på slike stabile økosystemer er granskog, furuskog, myr og snaufjell. 2.7 ...

Naturfag 5, Oppgaver, 2A Matvarer

3A Matvarer 3.1 I maten vår finnes det proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer, mineraler og vann. Proteiner, karbohydrater og fett gir oss energi. 3.2 a) Maten har som oppgave å dekke kroppen...

Naturfag 5, Sammendrag kapittel 1 og 2

Naturfag 5, Sammendrag kapittel 1 og 2 Naturvitenskap Naturvitenskaplige påstander skal kunne falsifiseres. Det vil si at det skal være mulig å prøve å motbevise dem. Hvis noen forsøker å motbevi...

Naturfag 5, Oppgaver, 2E Populasjonsvekst

2E Populasjonsvekst 2.13 Årsaken til at lemenbestanden reduseres kraftig med jevne mellomrom er at plantene som lemen lever av, produserer spesielle stoffer som påvirker lemenets indre organer, sl...

Naturfag 5, Oppgaver, 2D Populasjonsøkologi

2D Populasjonsøkologi 2.10 a) En art er individer som sammen kan få forplantningsdyktig avkom. b) En populasjon er individene av en art som lever innenfor et avgrenset område. 2.11 Når antalle...

Naturfag 5, Oppgaver, 3C Karbohydrater

3C Karbohydrater 3.8 a) Karbohydratene fra maten kommer fra grønne planter. b) Karbohydratene i kroppen har som oppgave å gi energi til alle celler i kroppen. 3.9 a) Karbohydrater er bygd opp av...

Naturfag 5, Oppgaver, 2B Samspill i naturen

Naturfag 5, Oppgaver, 2B Samspill i naturen 2B Samspill i naturen 2.4 Begreper: Symbiose Når samspillet er tett Mutualisme Når begge arter har fordel av samspillet ...

Naturfag 5, Oppgaver, 2A Økosystemet

Naturfag 5, Oppgaver, 2A Økosystemet 2A Økosystemet 2.1 a) En produsent kommer alltid først i en næringskjede fordi de er de eneste organismene som kan skaffe seg denne næringen uten å fortære an...

Elektrolyse av kobberkloridløsning

Elektrolyse av kobberkloridløsning Innledning I forsøket «Elektrolyse av kobberkloridløsning» skal vi se hvordan en elektrolyse fungerer i praksis. Her skal man få en kjemisk reaksjon til å g...

Internasjonalt miljøsamarbeid, med fokus på avfall og resirkulering

En presentasjon fra Naturfag Vg1. Du kan lese manuset under :) Internasjonalt miljøsamarbeid, med fokus på avfall og resirkulering Det finnes altså veldig mange forskjellige miljøsamarbeid for...
Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits