Geo, Test Deg Selv 9-16, Kapittel 10

Geo, Geografi, Test Deg Selv 9-16, Kapittel 10 Med indre hindringer for økonomisk vekst mener vi samfunnsforhold som står i veien for den økonomiske veksten. Slike hindringer kan for eksempel væ...

Geo, Test Deg Selv 1-8, Kapittel 10

Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-8, Kapittel 10 Den første verden omfatter de kapitalistiske industrilandene, den andre verden var de sosialistiske industrilandene, den tredje verden omfatter u-la...

Geo, Test Deg Selv 11-20, Kapittel 9

Geo, Geografi, Test Deg Selv 11-20, Kapittel 9 Flyttestrømmen til Norge var sterkest i 1975. De fleste innvandrere i Norge bor i Oslo. De fleste av dem kommer fra Polen, Pakistan, Sverige, Irak...

Geo, Test Deg Selv 1-10, Kapittel 9

Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-10, Kapittel 9 a) Emigrasjon er det samme som utvandring.b) Immigrasjon er det samme som innvandring. a) Nettoflytting er forskjellen mellom tallet på innflyttere...

Geo, Test Deg Selv 25-34, Kapittel 6

Geo, Geografi, Test Deg Selv 25-34, Kapittel 6 Sagbrukene og bergverkene var de første økonomiske virksomhetene i Norge. Tekstilindustri og mekaniske verksteder var viktige industrier i Norge p...

Geo, Test Deg Selv 20-24, Kapittel 6

Geo, Geografi, Test Deg Selv 20-24, Kapittel 6 a) Norges «hvite kull» er et begrep som blir brukt siden mange land industrialiserte seg på grunnlag av steinkull og brunkull, mens Norge fikk vann...

Geo, Test Deg Selv 10-19, Kapittel 6

Geo, Geografi, Test Deg Selv 10-19, Kapittel 6 a) 3 prosent av Norge er oppdyrket, det tilsvarer omkring 10 millioner dekar.b) 6 prosent av Norge kan dyrkes, det tilsvarer omkring 20 millioner d...

Geo, Test Deg Selv 1-9, Kapittel 6

Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-9, Kapittel 6 Forekomster er nøytrale stoffer i naturen. Før vi utvikler metoder for å bruke dem eller hente dem, kaller vi det forekomster. Ressurser er en kilde ...

Geo, Test Deg Selv 15-19, Kapittel 5

Geo, Geografi, Test Deg Selv 15-19, Kapittel 5 Det førte til utbygging og omforming av byene våre. Folketallet i byene vokste voldsomt, og det ble anlagt nye fabrikker på nye steder som Notodden...

Geo, Test Deg Selv 1-14, Kapittel 5

Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-14, Kapittel 5 Ild, jern, vann, kull og olje har betydd spesielt mye for samfunnets økonomiske utvikling. a) Mesopotamia og Egypt var helt avhengige av avanserte ...

Geo, Test Deg Selv 23-28, Kapittel 4

Geo, Geografi, Test Deg Selv 23-28, Kapittel 4 Kystklima er kjennetegnet av mindre variasjoner mellom sommer og vinter enn det kontinentale klimaet i innlandet. Menneskelig aktivitet påvirker k...

Geo, Test Deg Selv 14 ? 22, Kapittel 4

Geo, Geografi, Test Deg Selv 14-22, Kapittel 4 Golfstrømmen kommer fra Mexico. Her er det varmt, og den varme havstrømmen varmer opp Norge. Vannsirkulasjoner på havdybde blir påvirket av tett...

Geo, Test Deg Selv 1-13, Kapittel 4

Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-13, Kapittel 4 Vær er temperatur, nedbør og vind på et bestemt område til et bestemt tidspunkt, mens klima er et mål for gjennomsnittlige værforholdene over en len...

Geo, Test Deg Selv 45-50, Kapittel 3

Geo, Geografi, Test Deg Selv 45-50, Kapittel 3 45. På Romerike kalte folk den marine grensa for «husmannslinja». Mens bøndene dyrket på den gamle havbunnen, måtte husmennene ta til takke med dårli...

Geo, Test deg selv 35-44, Kapittel 3

Geo, Geografi, Test Deg Selv 35-44, Kapittel 3 Den ille istiden var fra midten av 1400-tallet og fram til begynnelsen av 1900-tallet. Klimaet i Skandinavia i kvartærtiden har gjentatte ganger v...

Geo, Test Deg Selv 18-34, Kapittel 3

Geo, Geografi, Test Deg Selv 18-34, Kapittel 3 a) En næring er brattkant som ligger innenfor en strandhylle som har vært gravd ut av bølger.b) En rauk er fjellrester etter bølgeerosjon. Strandf...

Geo, Test Deg Selv 1-17, Kapittel 3

Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-17, Kapittel 3 Forvitring går ut på at temperaturforskjeller og fuktighet over tid vil påvirke berg. a) Kjemisk forvitring skyldes at mineralene i bergartene blir...

Geo, Test Deg Selv 41-44, Kapittel 2

Geo, Geografi, Test Deg Selv 41-44, Kapittel 2 41) De eldste bergartene i Norge er rundt 250 millioner år gamle. 42) Ingen bergarter i Norge er yngre enn ca. 250 millioner år, bortsett fra i et l...

Geo, Test Deg Selv 35-40, Kapittel 2

Geo, Geografi, Test Deg Selv 35-40, Kapittel 2 Mineralene består av ett eller flere grunnstoffer, og de utgjør de minste byggesteinene i bergartene. Vi kan kjenne igjen de vanligste mineralene p...

Geo, Test Deg Selv 23-34, Kapittel 2

Geo, Geografi, Test Deg Selv 23-34, Kapittel 2 Pangaea var et stort superkontinent, der alle kontinentene på jorda var samlet i et. Island ble dannet av vulkanske utbrudd. Med vulkanisme mener...

Geo, Test Deg Selv 1-22, Kapittel 2

Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-22, Kapittel 2 1. Jorda er omkring 4,6 milliarder år gammel. 2. a) Litosfæren er det øvre, faste laget av jorda. Den omfatter både den øverste delen av mantelen og ...

Geo, Test Deg Selv 11-15, Kapittel 1

Geo, Geografi, Test Deg Selv 11-15, Kapittel 1 Fjernanalyse er teknikker for å analysere jordoverflaten på avstand. Passive systemer måler stråling som sendes ut fra jordoverflaten. Men...

Geo, Hordaland Fylkeprosjekt

En innlevering på skolen, Geografi, (Et informasjonsrikt "dokument" om Hordaland). Hordaland Fylkeprosjekt Selve fylket Hordaland er det tredje største fylket i Norge, og ligger på Vestlandet ...
Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits