Grip teksten, Oppsummeringsspørsmål side 101 (Kim's Blogg)

Grip teksten, Oppsummeringsspørsmål side 101

Grip teksten, Norsk, Oppsummeringsspørsmål side 101

 1. Noen kjennetegn ved fagskriving er: Man skal bruke fagbegreper som hører til det spesifikke faget, tekstene må følge kravene til sjangeren, fagtekstene inneholder faktakunnskaper og en tenkt mottaker. (Fagbegreper, sjanger, fakta og mottaker.)
 2. Når man drøfter skal man argumentere fra forskjellige sider.
 3. Man kan skape helhet i en artikkel ved å henge sammen innledningen og avslutningen, altså i avslutningen skal man svare på problemstillingen eller et spørsmål som ble stilt i innledningen.
 4. En disposisjon er en planlegging på hvordan oppbygningen teksten være.
 5. En innledning i en artikkel kan for eksempel være: sitat, spørsmål, rett på sak, kreativ innledning og presentasjon av en annen tekst.
 6. Man kan avslutte en artikkel på med en oppsummering, tankevekker og sirkelkomposisjon.
 7. Et avsnitt skal inneholde en temasetning og utdypning av temasetningen.
 8. En temasetning er den første setningen i avsnittet, en setning som angir temaet i avsnittet.
 9. Ord som viser logisk sammenheng i tekster kan være: for det første, i tillegg, dessuten, for eksempel, for, så, derfor, dermed, fordi, når, heller, selv om, på grunn av og altså.
 10. Eksempler på substantivsjuke kan være: omhandle, på følgende måte, foreta en undersøkelse og avgi en uttalelse.
 11. Det er viktig å velge presise ord for at ikke andre skal misforstå.
 12. Førsteleddet i setningen er fritt innebærer at vi kan plassere de fleste leddene i setningen fremst.

#Norsk #Gripteksten #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits