Geo, Test Deg Selv 9-16, Kapittel 10 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 9-16, Kapittel 10

Geo, Geografi, Test Deg Selv 9-16, Kapittel 10

  1. Med indre hindringer for økonomisk vekst mener vi samfunnsforhold som står i veien for den økonomiske veksten. Slike hindringer kan for eksempel være utbredt analfabetisme, dårlig kosthold og helse, høy spedbarnsdødelighet og stor befolkningsøkning.
  2. En negativ følge av europeisk kolonisering er at mange land som har hatt en fortid som kolonier er i dag fattige.

Men det var også visse områder som ble bedre etter koloniseringen. Etter de ødeleggende kriger tok slutt, ble det innført nye teknikker og kunnskap, skoler og helsetjenester ble grunnlagt, veier ble bygd og det kom i gang ny næringsvirksomhet. Alt dette ga grunnlag for den økonomiske utviklingen.

  1. Siden 1960 har prisnivået på råvarer gått ned mens prisene på industrivarer gått opp. (Eksportvarene fra u-land blir billig, mens importvaren blir dyrere).
  2. Mange u-land sliter med stor utenlandsgjeld fordi mange av lånene ikke ble brukt til produktive investeringer, og dermed endt opp med store lån som de ikke har klart å betale tilbake.
  3. Målet for FNs tusenårserklæring var å utrydde fattigdommen i verden innen 2015.
  4. Relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold til andre grupper i samfunnet, mens absolutt fattigdom er når mennesker må daglig kjempe mot sult. Ofte betegnet som under 1 dollar per dag).
  5. a) Eksempler på bygoder kan være; et stort og variert arbeidsmarked, høyt lønnsnivå og et godt tilbud på utdanning, service og kultur. b) Eksempler på miljøgoder kan være; rikelig med plass og ren luft, lave bokostnader og trygg oppvekstvilkår for barn.
  6. Ved fiskerikommunene på kysten av Finnmark og Nord-Troms finner vi de dårligste levekårene. Det som særpreger disse stedene er; Befolkningen sliter med hardt og usikkert arbeid i fiskerinæringen, store helsebelastninger, et strent klima og lange avstander som fører til ekstra kostnader.

#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits