Geo, Test Deg Selv 1-8, Kapittel 10 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 1-8, Kapittel 10

Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-8, Kapittel 10

  1. Den første verden omfatter de kapitalistiske industrilandene, den andre verden var de sosialistiske industrilandene, den tredje verden omfatter u-landene, og den fjerde verden består av små, ofte truede urbefolkningsgrupper.
  2. «En tredje vei» er veien mellom vestlig kapitalisme og østlig sosialisme.
  3. U-landene er uensartet, vi kan for eksempel ikke plassere Kina med den store eksportindustrien, i gruppe med Ghana, som fortsatt baserer seg på selvforsyningsjordbruk og eksport av kakao.
  4. BNP for et land finner vi ved summen av alle varer og tjenester som blir produsert i et land i løpet av et år.
  5. BNP fanger ikke opp selvforsyningsøkonomi.
  6. FNs levekårindeks gir et mer «nøyaktig» tall enn BNP fordi den også måler levealder, spedbarnsdødelighet og alfabetiseringsgrad.
  7. a) OPEC-land eksporterer mest olje. b) NIC-land eksporterer mest industrivarer c) LDC-land eksporterer mest råvarer
  8. Forskjeller i levestandard innenfor enkelte i-land, kan for eksempel være Sør-Italia som bare har halvparten så høy BNP per innbygger som Nord-Italia og dobbelt så stor arbeidsledighet.

#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits