Geo, Test Deg Selv 11-20, Kapittel 9 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 11-20, Kapittel 9

Geo, Geografi, Test Deg Selv 11-20, Kapittel 9

  1. Flyttestrømmen til Norge var sterkest i 1975.
  2. De fleste innvandrere i Norge bor i Oslo. De fleste av dem kommer fra Polen, Pakistan, Sverige, Irak og Somalia.
  3. Hvert år skifter rundt 4-5% av alle nordmenn bostedskommune.
  4. Med urbanisering mener vi økende konsentrasjon av befolkningen i byer og tettsteder.

I år 1800 bodde det 10% av Norges befolkning i byer og andre tettbygde strøk, og i 1900 økte det til 35%. I 1950 var det like mange mennesker bosatt i byene som på landsbygda. I dag bor ca. 80% av alle nordmenn i byer og tettsteder.

  1. Folk som arbeider i disse næringene, bosatte seg der det var mulig å drive disse næringene.
  2. Med forgubbing mener vi yngre mennesker, særlig kvinner flytter, og vi får et overskudd av eldre mennesker og mannsoverskudd.
  3. Formålet med norsk distriktspolitikk er å støtte utviklingen i utkantområder. De kan blant annet opprettholde arbeidsplasser.
  4. a) Ca. 70-80% er urbanisert i i-landene. b) Ca. 50% er urbanisert i u-landene.
  5. Flyttestrømmer inn til byene pågår mest i vår tid, spesielt i Kina.
  6. Et slumområde er karakterisert ved at det ikke er drikkevannsforsyning, ikke elektrisk strøm, ikke kloakksystem, dårlig skolevesen, utbredt analfabetisme og mye sykdom.

#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits