Geo, Test Deg Selv 1-10, Kapittel 9 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 1-10, Kapittel 9

Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-10, Kapittel 9

 1. a) Emigrasjon er det samme som utvandring. b) Immigrasjon er det samme som innvandring.
 2. a) Nettoflytting er forskjellen mellom tallet på innflyttere og utflyttere i et land eller et mindre område. b) Bruttoflytting er summer av innflyttere og utflyttere. c) Mobilitet er evne til bevegelighet, ofte brukt om geografisk flytting.
 3. Skyvefaktorer:
 • Krig
 • Politisk og religiøs undertrykking
 • Alvorlig sultkatastrofer
 • Tvangsflytting
 • Fattigdom

             Drafaktorer:

 • Ønsker høyre levestandard
 • Utdanningsmuligheter
 • Arbeid
 1. Ønsket om høyre levestandard enn det hjemlandet kunne tilby var årsaken til masseutvandringen fra Europa til Amerika på 1800-tallet.
 2. Fattigdom er en skyvefaktor som tvinger millioner av mennesker til å forlate sine hjemland i vår tids verden.
 3. Fra Norge og Irland var utvandringen til Amerika størst i forhold til folketallet.
 4. Arbeidsmigrasjon er arbeidsbetinget og tidsbegrenset flytting. Industri og servicenæringer som rengjøring og hotell- og restaurantbransjen er næringer som sysselsetter flest innvandrere i vesteuropeiske land.
 5. De største strømmene av fremmedarbeidere innenfor Europa går fra sørlige og østlige deler til nord- og vesteuropeiske land.
 6. Ofte er det den yngste og best utdannede delen av befolkningen som reiser. Utvandringen av høyt kvalifisert arbeidskraft er det vi kaller hjerneflukt.
 7. Før 1970 var Norge et utvandringsland som flere flyttet fra enn til, men etter den tid har vi vært et innvandringsland.

#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits