Geo, Test Deg Selv 25-34, Kapittel 6 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 25-34, Kapittel 6

Geo, Geografi, Test Deg Selv 25-34, Kapittel 6

  1. Sagbrukene og bergverkene var de første økonomiske virksomhetene i Norge.
  2. Tekstilindustri og mekaniske verksteder var viktige industrier i Norge på 1800-tallet.
  3. Naturressurser som fisk, tømmer, malm, vannkraft og i seinere tid olje og gass er grunnlaget for industrien i Norge.
  4. a) Typiske ressursbaserte industrier er næringsmiddelindustrien, fiskeforedlingsindustrien, skogindustrien, metallindustrien og deler av den kjemiske industrien. b) Eksempler på ferdigvareindustrier er møbelindustri, tekstil- og konfeksjonsindustri, skipsbygging og elektronisk industri.
  5. Et ensidig industristed er lokalsamfunn der en enkelt industrigrein, oftest en enkelt bedrift, dominerer næringslivet. Finnes for eksempel i Sauda i Rogaland, Glomfjord i Nordland, Sunndalsøra i Møre og Romsdal og Øvre Årdal i Sogn og Fjordane.
  6. En hjørnesteinsbedrift er en bedrift som er avhengig av lokalsamfunnet.
  7. Det ble flere sysselsetninger i norsk industri etter andre verdens krig.
  8. I noen industribransjer er deler av produksjonen flyttet til land med lavere arbeidslønninger. Også mange norske industribedrifter har flyttet utenlands og tatt med seg arbeidsplasser.
  9. De tre viktige tjenesteytende næringene er transport, omsetning og forbruk av varer og tjenester.
  10. Omlandet øker vanligvis med størrelsen på senteret, det vil si med økende tilbud av tjenester det dreier seg om. Men størrelsen er også avhengig av hvilke former for tjenester det dreier seg om.

#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits