Geo, Test Deg Selv 10-19, Kapittel 6 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 10-19, Kapittel 6

Geo, Geografi, Test Deg Selv 10-19, Kapittel 6

  1. a) 3 prosent av Norge er oppdyrket, det tilsvarer omkring 10 millioner dekar. b) 6 prosent av Norge kan dyrkes, det tilsvarer omkring 20 millioner dekar.
  2. De største og beste jordbruksområdene finner vi på flatbygdene rundt Oslofjorden, nordover langs Mjøsa, på Jæren og i strøkene omkring Trondheimsfjorden.
  3. Norsk jordbruk er kapitalintensivt innebærer at den høye kapitalinnsatsen gir seg utslag i stek mekanisering, utstrakt bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler og systematisk plante- og dyrefordeling.
  4. Etter andre verdenskrig gikk tallet på driftsenheter i jordbruk sterkt ned. Likevel har produksjonen i det norske jordbruket økt i samme periode, og det har sammenheng med mekaniseringen.
  5. De geografiske forskjellene i landet vårt er så store at vi kan snakke om et «grønt» og «gult» jordbruk. «Grønt» jordbruk er områdene med grasproduksjon og husdyrhold. «Gult» jordbruk er områder som er dominert av korndyrking.
  6. Finnmark og Hedmark er fylkene med skog. Gran og furu er tresortene som dominerer.
  7. a) Høstingsbruk vil si at skoen har forynget og stelt seg selv. b) Flatehogst er snauhogst av store og sammenhengende områder. c) Tilveksten er den massen skoen «legger på seg» under veksten i løpet av et år. d) Avvirkningen er et annet ord for hogst.
  8. a) Tallet på fiskere gikk oppover de siste femti-seksti årene. b) De siste femti-seksti årene har fiskerne tatt i bruk ny teknologi og nye fangstmetoder.
  9. Torsken er den viktigste matfisken i Norge.
  10. Oppdrettsnæringen har utviklet seg raskt siden slutten av 1960-årene, da en for første gang greide å oppdrette laks.

#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits