Geo, Test Deg Selv 1-9, Kapittel 6 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 1-9, Kapittel 6

Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-9, Kapittel 6

  1. Forekomster er nøytrale stoffer i naturen. Før vi utvikler metoder for å bruke dem eller hente dem, kaller vi det forekomster. Ressurser er en kilde til forsyninger som kan brukes til å lage andre nyttige ting, som redskaper.
  1. Fossilt brensel som olje, kull og gass er eksempler på lagerressurser.
  2. Solenergi, tidevannsenergi, vindenergi og det globale vannkretsløpet er helt fornybare ressurser.
  3. Med betinget fornybare ressurser mener vi forsyningen av ressurser som blir reprodusert biologisk, kan bare holdes ved like dersom bruken ligger under fornyelsestakten, eller ved at vi setter inn spesielle tiltak.
  4. Solenergi kan erstatte bruk av fossilt brensel som olje. Biler kan drives ved hjelp av elektriske batterier eller hydrogen.
  5. Økonomisk ressursknapphet er lav kjøpekraft lite kapital, mangel på utdanning og teknologi mens miljømessig ressursknapphet er knapphet på jord, skog, fisk, mange andre plantearter og miljøets evne til å bryte ned avfallsstoffer.
  6. Bærekraftig utvikling innebærer at vi må overleverer til generasjonene som kommer etter oss, det samme ressursgrunnlaget som vi selv tok.
  7. Selvforsyningsjordbruk og slagsjordbruk
  8. Det etterindustrielle samfunnet innebærer at de aller fleste lever av å produsere tjenester, ikke varer, for hverandre, og der en stadig større del av varene vi trenger, er importert fra andre land.

#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits