Geo, Test Deg Selv 15-19, Kapittel 5 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 15-19, Kapittel 5

Geo, Geografi, Test Deg Selv 15-19, Kapittel 5

  1. Det førte til utbygging og omforming av byene våre. Folketallet i byene vokste voldsomt, og det ble anlagt nye fabrikker på nye steder som Notodden, Odda, Narvik, Sauda og Rjukan.
  2. Utbyggingen av transportmidlene gjorde det mulig for byene å bre seg utover et stadig større område og det ble mulig for folk å bo lengre unna arbeidsplassene.
  3. Kulturlandskapet utgjør et arkiv fordi vi kan hente kunnskaper om historien derfra.
  4. Moderne jordbruk kan utrydde arter fordi den fyller igjen småtjern og gårdsdammer.
  5. a) Friluftsloven er retten til fri ferdsel i utmark. b) Jordloven gir landbruksmyndighetene rett til å stoppe utbygging på dyrket mark. c) Naturloven skal sikre at naturressursene blir utnyttet på en slik måte at naturkvalitetene blir tatt vare på. d) Kulturminneloven gir mulighet for å frede både enkelte kulturminner og hele kulturmiljøer.

#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits