Geo, Test Deg Selv 1-14, Kapittel 5 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 1-14, Kapittel 5

Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-14, Kapittel 5

 1. Ild, jern, vann, kull og olje har betydd spesielt mye for samfunnets økonomiske utvikling.
 2. a) Mesopotamia og Egypt var helt avhengige av avanserte vanningssystemer med dammer og kanaler. b) I Norge har vi grepet inn i vannets kretsløp først å fremst for å skaffe oss energi og elektrisitet.
 3. Utslippene av CO2 og andre klimagasser gjør lufta omkring oss på enkelte steder blitt et slags kulturlandskap.
 4. Naturelementer som har særlig stor betydning for det kulturlandskapet er klima, jordsmonn, vegetasjon, topografi og geologi.
 5. En villmark er områder som ligger mer enn 5 km fra vei eller andre større, tekniske inngrep. Rundt 10% av Norges areal er villmarkspreget.
 6. Årsaken til at det har blitt mye mindre villmark i Norge de siste tretti-førti årene skyldes blant annet bygging av skogsbilveier, store vannkraftanlegg med strekking av kraftlinjer, nye hyttefelt på fjellet og økt bruk av terrenggående.
 7. Et større, uberørt naturområde der hele miljøet; planter, dyreliv, landskap og natur- og kulturminner skal vernes.
 8. Driftsbygninger, innmark og utmark.
 9. a) Landskapet preges av vide og åpne åkrer. Terrenget er mange steder planert ut av hensyn til de store maskinene som brukes i landbruket. -Jevne ut terrenget. b) Kantvegetasjon er åpne grøfter, bekkefar og steingjerder fjernet.
 10. Ved et fraflyttingslandskap må gårder forlates.
 11. Selv om bare en liten del av landets areal er nyttet til bebyggelse, vokser de bymessige områdene stadig i utstrekning og brer seg inn i jordbrukslandskapet.
 12. De første bysamfunnene i Norge oppsto på 800-tallet.
 13. Middelalderbyer var liten og kompakt med et uregelmessig gatenett, ofte avgrenset av en bymur. Sentralt i byen var det ofte større åpent plass som ble brukt til markeder, og som var omkranset av bygninger som rommet viktige maktinstitusjoner som kirke, slott eller rådhus.
 14. Typiske byutviklingsendringer var at husene måtte bygges i mur/bindingsverk og noen byer ble bygd ut som festningsby, med forsvarsanlegg.

#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

2 kommentarer

anonym

07.04.2016 kl.09:58

hvor er nr. 15-19??????

kimle

07.04.2016 kl.10:02

Står i boken din ;)

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits