Geo, Test Deg Selv 1-13, Kapittel 4 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 1-13, Kapittel 4

Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-13, Kapittel 4

 1. Vær er temperatur, nedbør og vind på et bestemt område til et bestemt tidspunkt, mens klima er et mål for gjennomsnittlige værforholdene over en lengre periode.
 2. Klimafaktorene som varme og regn er de viktigste livsvilkårene for dyr og planter.
 3. Vanndampet bestemmer om det blir klarvær eller skyer, oppholdsvær, nedbør eller tåke. Fra atmosfæren blir vann som fordamper fra jordoverflaten, spredt ut over jorda som nedbør.
 4. Atmosfæren består av troposfæren, som er den nedre delen. I troposfæren blir temperaturen lavere jo høyre opp vi kommer. Over troposfæren ligger stratosfæren. Ozonlaget utgjør en del av stratosfæren.
 5. Drivhuseffekten innebærer at drivhusgassene i atmosfæren slipper solstrålene inn, og solstrålene som blir reflektert igjen av jorda blir fanget opp av atmosfæren. Jo mer vi forurenser desto ?? tykkere?? blir atmosfæren. Dette vil føre til at temperaturen på jorda vil stige.
 6. Vinder og havstrømmer sørger for varmetransporten.
 7. Det krever mer energi å varme opp vannflater enn å varme opp en overflate av jord, stein eller vegetasjon.
 8. Lufttrykket tilsvarer tyngden av en luftsøyle fra bakken og opp til toppen av atmosfæren. I gjennomsnitt er lufttrykket ca. 10 tonn per kvadratmeter ved havoverflaten. Går vi fra lavlandet til høyfjell, minker vekten av luftsøylen, og trykket blir mindre.
 9. Strålingen fra sola er sterkest ved ekvator. Her blir lufta varmet og fuktig luft stiger til værs. Når det kommer høyt nok vil lufta bli avkjølt og vanndampet kondenserer. Det fører da til nedbør.
 10. Over ekvator er det lavtrykk og den varme lufta stiger, og da blir det mer plass til luft og da blåser vinder fra nord og sør. Passat vider er fra nord og vestavindsbelte er fra sør.
 11. a) Corialiseffekten er jordrotasjonens avbøyde virkning som fører til at luft og havstrømmer bøyes av mot venstre på den sørlige halvkule og høyre på den nordlige halvkule. b) Polar fronten er grensesonen der luftmassene møtes.
 12. De fleste sykloner oppstår i områder mellom 10 og 20 breddegrader fra ekvator fordi der er det passe temperatur og det blir påvirket av corioliseffekten til at vinden begynner å rotere.
 13. Orkaner kan ødelegge hus og bygninger.
 14. Golfstrømmen kommer fra Mexico, her er det varmt. Det varme vannet blir fraktet forbi Norge og det blir varmere i Norge.
 15. Vannsirkulasjonen på havdypet blir påvirket av tetthetsforskjeller som oppstår når vannet har forskjellige temperaturer og saltholdighet.

#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits