Geo, Test Deg Selv 45-50, Kapittel 3 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 45-50, Kapittel 3

Geo, Geografi, Test Deg Selv 45-50, Kapittel 3

45. På Romerike kalte folk den marine grensa for «husmannslinja». Mens bøndene dyrket på den gamle havbunnen, måtte husmennene ta til takke med dårligere jordlapper høyre opp.

46. a) Drumliner ble dannet ved at brefronten trakk seg raskt tilbake under avsmeltingen av innlandsområdene. Breen var i bevegelse og ved bunnen av isen ble morenemateriale formet til langstrakte åsrygger.

b) Spylerenner ble dannet ved at smeltevannselver rant langs brekanten og gravde ut langstrakte renner.

47. a) Eskere oppsto ved smeltevannet rant i tunneler ved bunnen av breen. Sedimenter ble avsatt langs bunnen av disse tunnelene, og ble liggende som langstrakte rygger av sand og grus etter at innlandsisen smeltet bort.

b) Dødisgroper ble til ved at stykker av isbreen noen steder ble begravd i sand og grus fra bredelvene. Når isklumpene senere smeltet, ble de groper i bakken.

48. Jutulhogget ble dannet ved en enorm katastrofeflom. Vannet kom fra en isbre som smeltet bak en demning av is. Demningen raste og flommen utløste seg. Vannføringen var tre ganger større enn i verdens største elv, Amazonas.

49. Innsjøer under innlandsisen kan ha formet landskapet ved at for eksempel store tappinger av vann som har vært lagret under breen. Eller så kan det være store steiner som kan ha blitt fraktet med katastrofeflommene.

50. Jordartene som vi har mest av i Norge er bart fjell eller et tynt og usammenhengende dekke av jordarter.


#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits