Geo, Test deg selv 35-44, Kapittel 3 (Kim's Blogg)

Geo, Test deg selv 35-44, Kapittel 3

Geo, Geografi, Test Deg Selv 35-44, Kapittel 3

  1. Den ille istiden var fra midten av 1400-tallet og fram til begynnelsen av 1900-tallet.
  2. Klimaet i Skandinavia i kvartærtiden har gjentatte ganger vært dekket av tykke innlandsiser.
  3. Det oppstår istider fordi det skjer små systematiske endringer i jordas bane rundt sola. Jordas bane rundt sola er nemlig ikke helt sirkelrund.
  4. I tertiærtiden ble det dannet åpne slettelandskap med slake forsenkninger og avrundede fjell som reiser seg over slettene.
  5. Deler av landskapet fra tertiærtiden har blitt omformet av brederosjon. Breen i kvartærtiden omformet det tertiære landskapet i større eller mindre grad. Breene gravde mest der elvene allerede hadde utformet daler. I dalene var breene tykke og presset med stor tyngde mot underlaget. I de høyre områdene mellom dalene var breene tynnere, og her eroderte de lite eller ingenting. Dette førte til høydeforskjeller i landskapet. Brestrømmer gravde ut U-daler og dype fjorder. Det er også mange fjellområder der små breer har gravd ut botner som noen steder ligger så tett at det bare er skarpe egger eller tinder igjen av den opprinnelige fjelloverflaten.
  6. I norske landskap ble det grav ut daler og erodert landskap. De store isbreene tok med seg mye stein og grus og annen masse som både var under isen og som ble pressa foran isen. All den massen breene pressa foran seg ble liggende der breen smelta.
  7. Den siste istiden dekket store områder både i Europa og i Nord-Amerika.
  8. Ra-morenene er brefronten som rykket fram og la igjen store endemorener, som i Sør-Norge.
  9. Landhevingen gikk raskest i begynnelsen og avtok gradvis.
  10. a) Israndelta er områder som lå under havnivået som ble avsatt store mengder leire, grus og sand fra smeltevannselvene. Det grove materialet ble lagt igjen som store deltaflater der elvene munnet ut i havet.

b) Maringrense er det høyeste nivået som havet nådde på et sted like etter at innlandsisen forsvant.


#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits