Geo, Test Deg Selv 18-34, Kapittel 3 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 18-34, Kapittel 3

Geo, Geografi, Test Deg Selv 18-34, Kapittel 3

 1. a) En næring er brattkant som ligger innenfor en strandhylle som har vært gravd ut av bølger. b) En rauk er fjellrester etter bølgeerosjon.
 2. Strandflaten er en bred plattform i fast fjell, dannet av bølgeerosjon gjennom store deler av kvartær. Mye av bosettingen vest og nord i Norge ligger på strandflaten.
 3. Mer enn 10% av landoverflatene på jorda er i dag dekket av is.
 4. De to største ismassene finnes i Antarktis og på Grønland.
 5. Dersom all isen i Antarktis skulle smelte, ville verdenshavene stige med mer enn 60 meter.
 6. Vi har innlandsis, platåbre, dalbre og botnbre.

En innlandsis er en svært stor brekappe som kan dekke et helt kontinent. Platåbreer er mer lokale brekapper som dekker et relativt flatt område. En dalbre er en brearm som siger nedover en dal, ofte som utløpere fra større platåbreer. En botnbre ligger i en fordypning eller en stor grop som breen selv har gravd ut i fjellet.

 1. Bevegelsen foregår dels ved at breen glir på underlaget, dels ved indre bevegelse i selve bre-isen. Den indre bevegelsen oppstår fordi isen blir «myk» når den kommer under trykk.
 2. Fra overflaten og nedover i breen øker trykket på grunn av tyngden av isen som ligger over. På 30-40 meter er trykket stort nok til at isen nesten får samme egenskaper som en seig væske. Vi sier at isen blir plastisk.
 3. Det oppstår sprekker i en isbre fordi på overflaten har den en sprø skorpe av stiv is som lett sprekker opp når den blir utsatt for strekk eller bøyning.
 4. Breens næringsområde er den delen av breoverflaten som har overskudd av snø i løpet av året.

Breens avsmeltingsområde er den nedre delen av breen. Her smelter det mer enn det som faller av snø gjennom året.

 1. Når en bre kalver så løsner det store eller små biter av is fra selve breen.
 2. Likevektlinja på en bre er skillet mellom næringsområdet og avsmeltingsområdet på breen.
 3. For at en bre skal skli på underlaget, må temperaturen være ved smeltepunktet ved bunnen av breen.
 4. a) Skuringsstriper er riper i berget som dannes av steiner som sliper ned berget. b) Rundsva er avrundet bergknatt som er jevn og glatt på støtsiden og ujevn på lesiden.
 5. Kalde breer er isbreer som er godt under frysepunktet, og undersiden av breen kan fryse fast til underlaget.
 6. Morenemateriale er løsmateriale som er transportert av breer.
 7. Det finnes to morenetyper, endemorene og midtmorene.

#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits