Geo, Test Deg Selv 35-40, Kapittel 2 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 35-40, Kapittel 2

Geo, Geografi, Test Deg Selv 35-40, Kapittel 2

  1. Mineralene består av ett eller flere grunnstoffer, og de utgjør de minste byggesteinene i bergartene. Vi kan kjenne igjen de vanligste mineralene på ytre egenskaper som farge, form eller hardhet.

 

  1. Det finnes omtrent 4600 forskjellige mineraler. (boka sier rundt 3000, men i det siste årene har vi funnet flere forskjellige typer mineraler)

 

  1. En bergart er sammensatt av ett eller flere mineraler.

 

  1. Bergartene er delt inn i tre hovedgrupper, og de er magmatiske bergarter (strøkningsbergarter), sedimentære bergarter (avsetningsbergarter) og metamorfe bergarter (omdannede bergarter).

 

  1. Magmatiske bergarter blir dannet av smeltet steinmasse som størkner.

Sedimentære bergarter blir dannet av leire, grus eller sand som blir presset sammen og herdet til fast stein.

Metamorfe bergarter er bergarter som blir dannet på nytt av en eller flere bergarter ved høyt trykk og temperatur.

 

  1. Eksempler på bergarter fra hver hovedgruppe.

Magmatiske bergarter: basalt og granitt.

Sedimentære bergarter: sandstein, leirstein og konglomerat.

Metamorfe bergarter: kvartsitt, marmor og leirskifer.


#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits