Geo, Test Deg Selv 23-34, Kapittel 2 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 23-34, Kapittel 2

Geo, Geografi, Test Deg Selv 23-34, Kapittel 2

 1. Pangaea var et stort superkontinent, der alle kontinentene på jorda var samlet i et.
 2. Island ble dannet av vulkanske utbrudd.
 3. Med vulkanisme mener vi at smeltet stein fra dypet trenger seg opp til overflaten.
 4. «Hot spots» er varme områder der det strømmer opp smeltet stein i rørformede strukturer i mantelen.
 5. Skjoldvulkaner blir dannet av tyntflytende lava som trenger opp av rørformede krateråpninger på land og bygger opp vulkanfjell med slake sider. Stratovulkaner blir dannet av lava som blir produsert langs kollisjonssoner og størkner i nærheten av utbruddsstedet. Det bygger seg opp høye, kjegleformede vulkanfjell med bratte sider.
 1. Jordskjelv skjer når en litosfæreplate dukker ned under en annen plate, eller der to plater glir sidelengs inntil hverandre, det er en stor friksjon mellom platene som er jordskjelv.
 2. De fleste jordskjelv varer rundt 20 til 60 sekunder.
 3. En seismograf er et måleinstrument som måler jordskjelv.
 4. Richters skala er en skala som viser hvor kraftig et jordskjelv er. Skalaen går fra 0 til 10, der 10 er det kraftigste.
 5. Jordskjelv fører ofte til at bygninger raser sammen, og det kan oppstå branner for elektrisitet og gass blir ødelagt.
 6. San Andreas-forkastningen ligger langs vestkysten av USA, her har det flere ganger ført til store jordskjelv på grunn av det er to plater som glir sidelengs i forhold til hverandre.

34. En tsunami ved jordskjelv på havbunnen. Disse bølgene forplanter seg over store havstrekninger med en hastighet på opptil 700-800 km i timen. Når bølgene nærmer seg land bryter bølgene, og de reiser seg til en vegg av vann som kan bli opptil 30 m høy.


#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits