Geo, Test Deg Selv 1-22, Kapittel 2 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 1-22, Kapittel 2

Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-22, Kapittel 2

1. Jorda er omkring 4,6 milliarder år gammel.

2. a) Litosfæren er det øvre, faste laget av jorda. Den omfatter både den øverste delen av mantelen og jordskorpa.

b) Astenosfæren er den delen av mantelen som ligger under litosfæren.

c) Mantelen er den delen som ligger over jordens kjernen og under jordskorpa.

3. Tynnest jordskorpe finner vi under havområdene, mens tykkest jordskorpe finner vi under de store fjellkjedene.

4. Jordskorpa under kontinentene består av lettere materialer enn jordskorpa under havbunnen. Denne tyngdeforskjellen er hovedgrunnen til at jordoverflaten er delt inn i kontinenter og havområder.

5. 71% av jordoverflaten er dekket av hav, mens 29% består av kontinent.

6. Alpine fjellkjeder er de store og høye, mens kaledonske fjellkjeder er gamle og lave.

7. Det fennoskandiske skjoldet ligger i store deler av Skandinavia.

8. En riftdal er en dal som oppstår når jordskorpen sprekker opp og blir til to jordplater hver for seg.

9. Kontinentalsokkelen er de grunne havområdene rundt kontinentene, mens kontinentalskråningen er den ytre delen av kontinentalsokkelen som ligger ned mot dypere havområder.

10. a) Dyphavssletter er havbunner som ligger mellom kontinentalskråningene og midthavsryggene.

b) Midthavsrygger er en fjellkjede som reiser seg et par tusen meter opp over dyphavsslettene.

c) Dyphavsgrøfter er dype områder på havbunnen. De er utformet som langstrakte grøfter.

11. Alfred Wegener er kjent for teorien om kontinentaldrift.

12. Platetektonikk er læren om hvordan litosfæreplatene beveger seg over den underliggende astenosfæren, og hva som skjer langs plategrensene.

13. Basalt dannes av størknet lava fra vulkanutbrudd.

14. Alderen på basalt varierer etter hvor lang avstanden fra en midthavsrygg er. Jo nærmere basalten er en midthavsrygg, jo yngre er den.

15. Kontinentalsokkelen blir dannet av sedimenter som med tiden herder til fast fjell.

16. Det er i alt et tjuetall større og mindre litosfæreplater som til sammen dekker hele jordoverflaten.

17. Litosfæreplatene beveger seg vanligvis fra 1 til 10 cm per år.

18. Norge ligger på den eurasiske platen.

19. En aktiv kontinentkant er når kystlinja faller sammen med en plategrense, foregår det som regel en kollisjon mellom to plater.

20. a) Når havbunn kolliderer med havbunn blir den ene platen bøyd ned under den andre og forsvinner sakte nedover i mantelen.

b) Når havbunnen kolliderer med kontinent, bøyer havbunnen seg ned under kontinentet.

c) Når kontinent kolliderer med et annet kontinent, blir berggrunn og sedimenter presses opp og former en høy fjellkjede.

21. Andesfjellene har blitt til av kollisjonen mellom stillehavsplaten og det søramerikanske kontinentet.

22. Rødehavet og Dødehavet oppstod ved at kontinentdelene drev fra hverandre.


#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits