Naturfag 5, Oppgaver, 8B Genmodifiserte organismer (Kim's Blogg)

Naturfag 5, Oppgaver, 8B Genmodifiserte organismer

8B Genmodifiserte organismer

8.3 a) Bakterier

b) De former seg raskt og er forholdsvis enkle å arbeide med. De har plasmidersom, det er lett å klippe ut gener fra og lime gener inn i. Dessuten er de ikke knyttet så mange etiske problemer til bakterier som til andre organismer.

8.4 For å finne ut hvordan arvestoffet, gener og celler fungerer. Man ønsker også å lage planter som er motstandsdyktige mot sykdommer og skadeinsekter, som vokser raskt, og som tåler varmt, tørt og kaldere klima. Man har også ønsket planter som gir matvarer bedre lukt, smak, næringsinnhold og holdbarhet. Man ønsker å gjøre dyrene motstandsdyktige mot sykdommer, få dem til å vokse raskere eller få dem til å produsere mer melk.

8.5 a) Et restriksjonsenzym kjenner igjen og klipper DNA ved helt bestemte basesekvenser. Enzymet kutter de dobbelttrådende DNA-molekylene skjevt, slik at bitene får såkalte «klebrige ender».

Alle DNA-molekyler som er klippet med dette enzymet, vil ha de samme endene. Derfor er det mulig å spleise DNA fra en organisme til en annen.

b) DNA hentes opp fra menneskeceller. De blir klippet med et restriksjonsenzym. Plasmider fra en bakterie isoleres og klippes opp med det samme enzymet. Når de blandes vil menneske-DNA kunne lime seg inn i plasmidene.

8.7 a) Mikroinjeksjon i en eggcelle, skjer under mikroskop. Man bruker en sprøyte med et svært tynt glassrør. Glassrøret stikkes inn i cellekjernen til egget, og DNA sprøytes inn.

b) En mulig årsak kan være at eggcellen kan bli skadet.

c) Gener kan også overføres ved hjelp av plasmider, med genpistol eller med virus.


 #Naturfag #Naturfag5 #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits