Naturfag 5, Oppgaver, 7D Arv (Kim's Blogg)

Naturfag 5, Oppgaver, 7D Arv

7D Arv

7.11 a) Dominant er når et arveanlegg overskygger et annet.

b) Recessiv er når et arveanlegg viker for et dominerende anlegg.

c) Et individ er homozygot for en egenskap dersom de to genene i et genpar er helt like.

d) Når genene i et genpar er forskjellige, er individet heterozygot for egenskapen.

e) Ved krysning av to individer kaller vi barna avkomsgenerasjonen.

f) Genotype er genene et individ har.

g) Fenotype er utseendet eller den egenskapen genet gir.

 

7.12 Det er riktig å si at vi arver anlegg til egenskaper, enn selve egenskapene fordi egenskaper vi får kan påvirkes både av arv og miljø.

 

7.13 a) Vi kan vite hvilke kjønnsceller som dannes og hva slags avkom krysningen kan gi ut av et krysningsskjema.

b) Krysningsskjema for hvordan kjønn nedarves:

Far XY

 

Mor XX

 

X

 

Y

 

X

 

XX

 

XY

 

X

 

XX

 

XY

 

c) Skjemaet viser at det er 50% sjanse for hvert kjønn. Tallforholdene gjelder bare dersom antallet er stort.

 

 

7.14 a) Mannen har genotype ff.

b) Krysningsskjema for hvilken type øreflipp barnet får:

Mannen ff

Kvinnen Ff

 

f

 

F

 

F

 

Ff

 

Ff

 

f

 

ff

 

Ff

 c) Det andre barnet vil også ha 50% sjanse for å få fast øreflipp.

 

7.15 Krysningsskjema for om avkomsgenerasjonen kan rulle tunge:

Mannen Ff

 

Kvinnen Ff

 

F

 

F

 

F

 

FF

 

Ff

 

f

 

Ff

 

Ff

 Det er 75% sjanse for at barnet kan rulle tunge.


 #Naturfag #Naturfag5 #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Arv #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits