Kim's Blogg -

Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 9, Sannsynlighetsregning

11.12.2015 kl.18:25
Skrevet av Kim's Blogg
Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 9, Sannsynlighetsregning   #Matematikk #SinusS1 #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver...

Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 8, Funksjoner

11.12.2015 kl.18:22
Skrevet av Kim's Blogg
Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 8, Funksjoner   #Matematikk #SinusS1 #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST ...

Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 7, Formler og rette linjer

11.12.2015 kl.18:19
Skrevet av Kim's Blogg
Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 7, Formler og rette linjer   #Matematikk #SinusS1 #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST ...

Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 5, Økonomi

11.12.2015 kl.18:08
Skrevet av Kim's Blogg
Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 5, Økonomi   #Matematikk #SinusS1 #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST  

Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 4, Areal og volum

11.12.2015 kl.18:02
Skrevet av Kim's Blogg
Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 4, Areal og volum   #Matematikk #SinusS1 #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST &...

Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 3, Lengder og vinkler

11.12.2015 kl.17:59
Skrevet av Kim's Blogg
Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 3, Lengder og vinkler   #Matematikk #SinusS1 #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST  

Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 2, Forhold og prosent

11.12.2015 kl.17:52
Skrevet av Kim's Blogg
Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 2, Forhold og prosent   #Matematikk #SinusS1 #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse ...

Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 1, Tallregning og algebra

11.12.2015 kl.17:46
Skrevet av Kim's Blogg
Matematikk, Sinus 1P, Sammendrag kapittel 1, Tallregning og algebra   #Matematikk #SinusS1 #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver...

Grip teksten, Oppsummeringsspørsmål side 292

11.12.2015 kl.09:39
Skrevet av Kim's Blogg
Grip teksten, Norsk, Oppsummeringsspørsmål side 292 Adaptasjon er en tilpasning eller ny produksjon av for eksempel en roman eller novelle til en film, videospill eller skues...

Grip teksten, Oppsummeringsspørsmål side 235

11.12.2015 kl.09:35
Skrevet av Kim's Blogg
Grip teksten, Norsk, Oppsummeringsspørsmål side 235 Felles for alle saktekster er at de forsøker å beskrive virkeligheten, slik den er eller var, eller i alle fall gir inntry...

Grip teksten, Oppsummeringsspørsmål side 138

11.12.2015 kl.09:31
Skrevet av Kim's Blogg
Grip teksten, Norsk, Oppsummeringsspørsmål side 138 Ordet lyrikk betyr «sang til lyrespill». Et dikt er ofte delt opp i strofer og verslinjer. Diktet kan også inneholde rim....

Grip teksten, Oppsummeringsspørsmål side 109

11.12.2015 kl.09:28
Skrevet av Kim's Blogg
Grip teksten, Norsk, Oppsummeringsspørsmål side 109 Når man presenterer en tekst er det viktig å oppgi kilder. Dersom man låner sitater i en tekst må man oppgi kilder. Det i...

Grip teksten, Oppsummeringsspørsmål side 101

11.12.2015 kl.09:27
Skrevet av Kim's Blogg
Grip teksten, Norsk, Oppsummeringsspørsmål side 101 Noen kjennetegn ved fagskriving er: Man skal bruke fagbegreper som hører til det spesifikke faget, tekstene må følge krave...

Grip teksten, Oppsummeringsspørsmål side 65

11.12.2015 kl.09:22
Skrevet av Kim's Blogg
Grip teksten, Norsk, Oppsummeringsspørsmål side 65 1.Hjørnene i skrivetrekanten og lesetrekanten er innhold, formål og form. 2. Lesestrategi er måter å lese en tekst på. Skr...

Geo, Test Deg Selv 9-16, Kapittel 10

09.12.2015 kl.21:02
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 9-16, Kapittel 10 Med indre hindringer for økonomisk vekst mener vi samfunnsforhold som står i veien for den økonomiske veksten. Slike hindringer...

Geo, Test Deg Selv 1-8, Kapittel 10

09.12.2015 kl.21:02
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-8, Kapittel 10 Den første verden omfatter de kapitalistiske industrilandene, den andre verden var de sosialistiske industrilandene, den tredje ...

Geo, Test Deg Selv 11-20, Kapittel 9

09.12.2015 kl.21:00
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 11-20, Kapittel 9 Flyttestrømmen til Norge var sterkest i 1975. De fleste innvandrere i Norge bor i Oslo. De fleste av dem kommer fra Polen, Pak...

Geo, Test Deg Selv 1-10, Kapittel 9

09.12.2015 kl.20:59
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-10, Kapittel 9 a) Emigrasjon er det samme som utvandring.b) Immigrasjon er det samme som innvandring. a) Nettoflytting er forskjellen mellom t...

Geo, Test Deg Selv 25-34, Kapittel 6

09.12.2015 kl.20:56
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 25-34, Kapittel 6 Sagbrukene og bergverkene var de første økonomiske virksomhetene i Norge. Tekstilindustri og mekaniske verksteder var viktige ...

Geo, Test Deg Selv 20-24, Kapittel 6

09.12.2015 kl.20:55
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 20-24, Kapittel 6 a) Norges «hvite kull» er et begrep som blir brukt siden mange land industrialiserte seg på grunnlag av steinkull og brunkull, ...

Geo, Test Deg Selv 10-19, Kapittel 6

09.12.2015 kl.20:53
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 10-19, Kapittel 6 a) 3 prosent av Norge er oppdyrket, det tilsvarer omkring 10 millioner dekar.b) 6 prosent av Norge kan dyrkes, det tilsvarer om...

Geo, Test Deg Selv 1-9, Kapittel 6

09.12.2015 kl.20:52
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-9, Kapittel 6 Forekomster er nøytrale stoffer i naturen. Før vi utvikler metoder for å bruke dem eller hente dem, kaller vi det forekomster. Re...

Geo, Test Deg Selv 15-19, Kapittel 5

09.12.2015 kl.20:49
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 15-19, Kapittel 5 Det førte til utbygging og omforming av byene våre. Folketallet i byene vokste voldsomt, og det ble anlagt nye fabrikker på nye...

Geo, Test Deg Selv 1-14, Kapittel 5

09.12.2015 kl.20:48
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-14, Kapittel 5 Ild, jern, vann, kull og olje har betydd spesielt mye for samfunnets økonomiske utvikling. a) Mesopotamia og Egypt var helt avh...

Geo, Test Deg Selv 23-28, Kapittel 4

09.12.2015 kl.20:46
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 23-28, Kapittel 4 Kystklima er kjennetegnet av mindre variasjoner mellom sommer og vinter enn det kontinentale klimaet i innlandet. Menneskelig ...

Geo, Test Deg Selv 14 ? 22, Kapittel 4

09.12.2015 kl.20:44
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 14-22, Kapittel 4 Golfstrømmen kommer fra Mexico. Her er det varmt, og den varme havstrømmen varmer opp Norge. Vannsirkulasjoner på havdybde b...

Geo, Test Deg Selv 1-13, Kapittel 4

09.12.2015 kl.20:43
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-13, Kapittel 4 Vær er temperatur, nedbør og vind på et bestemt område til et bestemt tidspunkt, mens klima er et mål for gjennomsnittlige værfo...

Geo, Test Deg Selv 45-50, Kapittel 3

09.12.2015 kl.20:40
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 45-50, Kapittel 3 45. På Romerike kalte folk den marine grensa for «husmannslinja». Mens bøndene dyrket på den gamle havbunnen, måtte husmennene ta...

Geo, Test deg selv 35-44, Kapittel 3

09.12.2015 kl.20:36
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 35-44, Kapittel 3 Den ille istiden var fra midten av 1400-tallet og fram til begynnelsen av 1900-tallet. Klimaet i Skandinavia i kvartærtiden ha...

Geo, Test Deg Selv 18-34, Kapittel 3

09.12.2015 kl.20:26
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 18-34, Kapittel 3 a) En næring er brattkant som ligger innenfor en strandhylle som har vært gravd ut av bølger.b) En rauk er fjellrester etter bø...

Geo, Test Deg Selv 1-17, Kapittel 3

09.12.2015 kl.20:24
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-17, Kapittel 3 Forvitring går ut på at temperaturforskjeller og fuktighet over tid vil påvirke berg. a) Kjemisk forvitring skyldes at minerale...

Geo, Test Deg Selv 41-44, Kapittel 2

09.12.2015 kl.20:21
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 41-44, Kapittel 2 41) De eldste bergartene i Norge er rundt 250 millioner år gamle. 42) Ingen bergarter i Norge er yngre enn ca. 250 millioner år,...

Geo, Test Deg Selv 35-40, Kapittel 2

09.12.2015 kl.20:19
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 35-40, Kapittel 2 Mineralene består av ett eller flere grunnstoffer, og de utgjør de minste byggesteinene i bergartene. Vi kan kjenne igjen de va...

Geo, Test Deg Selv 23-34, Kapittel 2

09.12.2015 kl.20:14
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 23-34, Kapittel 2 Pangaea var et stort superkontinent, der alle kontinentene på jorda var samlet i et. Island ble dannet av vulkanske utbrudd. ...

Geo, Test Deg Selv 1-22, Kapittel 2

09.12.2015 kl.20:11
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-22, Kapittel 2 1. Jorda er omkring 4,6 milliarder år gammel. 2. a) Litosfæren er det øvre, faste laget av jorda. Den omfatter både den øverste d...

Geo, Test Deg Selv 11-15, Kapittel 1

09.12.2015 kl.19:47
Skrevet av Kim's Blogg
Geo, Geografi, Test Deg Selv 11-15, Kapittel 1 Fjernanalyse er teknikker for å analysere jordoverflaten på avstand. Passive systemer måler stråling som sendes ut fra...

Geo, Hordaland Fylkeprosjekt

09.12.2015 kl.19:30
Skrevet av Kim's Blogg
En innlevering på skolen, Geografi, (Et informasjonsrikt "dokument" om Hordaland). Hordaland Fylkeprosjekt Selve fylket Hordaland er det tredje største fylket i Norge, og l...

Naturfag 5, Oppgaver, 10A Kjemiske Reaksjoner

09.12.2015 kl.19:07
Skrevet av Kim's Blogg
10A Kjemiske Reaksjoner 10.1 a) I beholder 2 har det skjedd en kjemisk reaksjon. b) I beholder 1 har det skjedd en fysisk forandring. c) I beholder 3 har det ikke skjedd noe....

Naturfag 5, Sammendrag kapittel 9, Energi

09.12.2015 kl.19:03
Skrevet av Kim's Blogg
Sammendrag kapittel 9, Energi 9A Energi - det som får noe til å skje Gresk ord, energeia Energi måles i Joule (J) Energienheter Kilokalori (mat), 1kcal = 4,2 Kj Kilo...

Naturfag 5, Oppgaver, 9D Energibruk i dagliglivet

09.12.2015 kl.18:53
Skrevet av Kim's Blogg
9D Energibruk i dagliglivet 9.19 a) Energien i energikildene er ikke tilgjengelig for oss slik at vi kan bruke dem direkte. b) Forholdet mellom den nyttige energien vi henter ...

Naturfag 5, Oppgaver, 9B Varme, temperatur og indre energi

09.12.2015 kl.18:53
Skrevet av Kim's Blogg
9B Varme, temperatur og indre energi 9.8 a) 1 Smelter - Tar opp energi 2 Størkner (fryser) - gir fra seg energi 3 Fordamper - tar opp energi 4 Kondenserer - gir fra seg ener...

Naturfag 5, Oppgaver, 9A Energi

09.12.2015 kl.18:50
Skrevet av Kim's Blogg
9A Energi 9.1 a) Nei, for eksempel knytter enkelte retninger av alternativ medisin energibegrepet blant annet til spesielle gjenstander. b) Ovn, solen, foss, komfyr og strykej...

Naturfag 5, Oppgaver, 8E DNA-tester og genterapi

09.12.2015 kl.18:48
Skrevet av Kim's Blogg
8E DNA-tester og genterapi 8.19 a) Små deler på DNA-molekylene som ikke virker som gener, men som varierer mye fra individ til individ og fra art til art, og disse områdene bli...

Naturfag 5, Oppgaver, 8D Kloning

09.12.2015 kl.18:48
Skrevet av Kim's Blogg
8D Kloning 8.13 a) En jordbærplante formerer seg ukjønnet ved utløpere som slår rot og danner nye planter, potetplanter gir opphav til nye potetplanter som alle har de samme ge...

Naturfag 5, Oppgaver, 8C Embryoteknologi

09.12.2015 kl.18:47
Skrevet av Kim's Blogg
8C Embryoteknologi 8.9 Ved prøverørsmetoden blir eggcellen befruktet utenfor livmoren, og den befruktede eggcellen settes inn i kvinnens livmor. Metoden blir også kalt assister...

Naturfag 5, Oppgaver, 8B Genmodifiserte organismer

09.12.2015 kl.18:46
Skrevet av Kim's Blogg
8B Genmodifiserte organismer 8.3 a) Bakterier b) De former seg raskt og er forholdsvis enkle å arbeide med. De har plasmidersom, det er lett å klippe ut gener fra og lime gene...

Naturfag 5, Oppgaver, 8A Bioteknologi og genteknologi

09.12.2015 kl.18:44
Skrevet av Kim's Blogg
8A Bioteknologi og genteknologi 8.1 1. Yoghurt, brød, øl, ost og vin. Medisiner, forskjellige enzymer, blåfarge og insulin. 8.2 DNA- og genkartlegging, genterapi på menne...

Naturfag 5, Oppgaver, 7E Arv og miljø

09.12.2015 kl.18:38
Skrevet av Kim's Blogg
7E Arv og miljø 7.23 a) Egenskaper som styres bare av gener er for eksempel øyenfarge, hårfarge, fargeblindhet og øreflipp. Mens egenskaper som styres bare eller i stor grad av...

Naturfag 5, Oppgaver, 7D Arv

09.12.2015 kl.18:36
Skrevet av Kim's Blogg
7D Arv 7.11 a) Dominant er når et arveanlegg overskygger et annet. b) Recessiv er når et arveanlegg viker for et dominerende anlegg. c) Et individ er homozygot for en egenska...

Naturfag 5, Oppgaver, 6B Tre strålingstyper

09.12.2015 kl.18:34
Skrevet av Kim's Blogg
6B Tre strålingstyper 6.6 Bøyes opp - betastråling, rett frem - gammastråling og nedover - alfastråling. 6.7 a) Vi får radon-222 når radium-226 sender ut alfastråling. b) Vi ...
Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits